Cennik

cennik Tylicz narty

Sezon 2018/2019

W kasach można płacić  gotówką i kartą.

KAUCJA za karnet wynosi 10 zł ( PŁATNA GOTÓWKĄ )
Nie zwracamy kaucji za uszkodzony karnet.

Karnety ULGOWE przysługują dzieciom do 12 lat (na podstawie legitymacji szkolnej) oraz seniorom powyżej 65 roku życia.
Użycie karnetu ulgowego przez inne osoby, skutkuje jego utratą.

Dla grup zorganizowanych powyżej 20 osób istnieje możliwość negocjacji cen.
Promocje nie łączą się.

Przy korzystaniu z urządzeń transportu linowego i narciarskich tras zjazdowych, karnetem czasowym może posługiwać się tylko jedna osoba. Ponowne użycie karnetu czasowego może nastąpić nie wcześniej niż po upływie:

  • 7 min. dla kolei krzesełkowej nr 1,
  • 4 min. dla kolei krzesełkowej nr 2,
  • 2 min. dla wyciągu orczykowego nr 3,
  • 1 min. dla wyciągu „zajączek” oraz wyciągu taśmowego (tzw. blokada karnetu czasowego)

Stacja zabrania odstępowania (w tym odsprzedawania) praw do przejazdu potwierdzonych w karnetach Stacji osobom trzecim.

Karnety ważne są do końca sezonu.

Karnety aktywowane są w momencie zbliżenia do czytnika.

Osobie, która nabyła prawo do przejazdu przysługuje zwrot za niewykorzystane przejazdy objęte karnetem czasowym lub punktowym, tylko w razie wystąpienia (zaistnienia) ważnych przyczyn niezależnych od posiadacza karnetu, a w szczególności:

  • poważnej awarii urządzeń transportu linowego, która powoduje przestój wszystkich urządzeń powyżej 1 godziny,
  • gdy osoba ta uległa wypadkowi. Należności za przejazdy objęte karnetami czasowymi, w przypadkach o których mowa powyżej, zwraca się proporcjonalnie do niewykorzystanego czasu

Zakup karnetu oznacza akceptację regulaminu Stacji Narciarskiej Tylicz.

unia