Cenník

cennik Tylicz narty

Sezon 2018/2019

V pokladniach možno platiť v hotovosti a kartou

ZÁLOHA za permanentku je 10 PLN ( SPLATNÉ V HOTOVOSTI )
Za zničenú permanentku zálohu nevraciame.

Na ZĽAVNENÉ permanentky majú nárok deti do 12 rokov (na základe platného školského preukazu) a seniorom nad 65 rokov.
Osobám, ktoré neprávom používajú zľavnenú permanentku, táto permanentka bude odobratá.

Pre organizované skupiny nad 20 ľudí ponúkame zľavu .
Zľavu nemožno kombinovať s ostatnými akciami.

Na využívanie dopravného ľanového zariadenia a zjazdoviek slúži časová permanentka, pričom jednu permanentku môže používať len jedna osoba. Časovú permanentku môžete použiť najskôr po uplynutí:

  • 7 min. v prípade sedačkovej lanovky č. 1,
  • 4 min. v prípade sedačkovej lanovky č. 2,
  • 2 min. v prípade vleku č. 3,
  • 1 min. v prípade vleku „zajączek” (zajačik) (tzv. blokáda časovej permanentky).

Postúpiť (vrátane predaja) tretím osobám právo na prepravu na základe permanentiek stanice je zakázané.

Permanentky platia do konca sezóny.

Permanentku možno aktivovať priblížením k čítaciemu zariadeniu.

Osoba, ktorá získala právo na prepravu má nárok na vrátenie prostriedkov za nevyužitú časť časovej alebo bodovej permanentky, avšak len v prípade výskytu závažných príčin, a to najmä:

  • závažnej poruchy dopravných lanových zariadení, v dôsledku ktorej všetky zariadenia sú nefunkčné viac než 1 hodinu,
  • ak táto osoba mala nehodu. Vo vyššie uvedených situáciách bude užívateľom časových permanentiek vrátená čiastka zodpovedajúca nevyužitému času.

Kúpou permanentky vyjadrujete svoj súhlas s prevádzkovým poriadkom lyžiarskeho strediska Tylicz.

unia