COVID19

ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA – COVID-19

 

DBAJMY WSPÓLNIE O NASZE ZDROWIE.

Nie ma na to lepszego sposobu niż rześkie i czyste górskie powietrze. W tym sezonie jazda na nartach będzie trochę inna.Bazując na aktualnych wytycznych, przepisach i zaleceniach wydanych przez Głównego Inspektora Sanitarnego oraz Ministerstwa Zdrowia i Rozwoju  na zimę 2020 / 2021 wprowadzamy dodatkowe procedury, które mają na celu zagwarantowanie bezpieczeństwa wszystkim gościom oraz pracownikom.

 

PAMIĘTAJCIE O NAJWAŻNIEJSZYCH ZASADACH BEZPIECZEŃSTWA

Jeśli Twój stan zdrowia budzi wątpliwości bądź nie czujesz się najlepiej to prosimy o szczególne zachowanie ostrożności i w miarę możliwości o pozostanie w domu,/hotelu/apartamencie. Zgodnie z zaleceniami służb sanitarnych , w przypadku stwierdzenia wyraźnych oznak choroby, takich jak wysoka gorączka, uporczywy kaszel, duszności, kłopoty z oddychaniem, jak najszybciej skontaktuj się z Twoim lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej. Lista placówek, w których możesz uzyskać teleporadę znajdziesz na stronie www.pacjent.gov.pl. Jeśli Twój stan jest ciężki zadzwoń na numer alarmowy 112 lub 999.
Jeśli podczas Twojego pobytu w ośrodku zauważysz u siebie objawy Covid-19 należy natychmiast skontaktować się z odpowiednimi służbami medycznymi oraz zgłosić ten fakt obsłudze stacji narciarskiej.Odpowiednie instrukcje i wszystkie dalsze kroki zostaną przekazane podczas rozmowy. Zgodnie z zaleceniami GIS, w przypadku stwierdzenia wyraźnych oznak choroby zastrzegamy sobie możliwość odmowy wpuszczenia gościa na teren obiektu.


GASTRONOMIA

Funkcjonowanie przystokowych obiektów gastronomicznych w całości uzależniamy od rozporządzeń właściwych Ministerstw oraz Głównego Inspektoratu Sanitarnego. Niemniej jednak określiliśmy uniwersalne zasady, w ramach których takie obiekty powinny funkcjonować:
 • Przestrzegamy obowiązku zasłaniania nosa i ust oraz dezynfekcji dłoni podczas pracy i Was również o to prosimy.
 • Wszystkim pracownikom punktów gastronomicznych zapewniamy środki ochrony indywidualnej – maseczki, rękawiczki, przyłbice oraz środki do dezynfekcji.
 • Podczas oczekiwania w kolejce do kasy prosimy o zachowanie dystansu 1,5 m.
 • Stoliki zewnetrzne są regularnie dezynfekowane.
 • W toalecie, zgodnie z wytycznymi władz sanitarnych, zostały wyłączone suszarki do rąk.


 • STACJA I WYCIĄGI NARCIARSKIE

 • Kompleks podzielony jest na strefy, tak aby pracownicy z poszczególnych stref mieli jak najmniejszy kontakt ze sobą.
 • Zapewniamy wszystkim zatrudnionym osobom środki do dezynfekcji i ochrony indywidualnej.
 • Pracownicy zostali poinstruowani o obowiązku noszenia maseczek oraz rękawiczek lub każdorazowej dezynfekcji rąk po wykonanej usłudze.
 • Na terenie obiektu zalecamy płatność bezgotówkową.
 • Wszystkich gości  oraz osoby towarzyszące zachęcamy do korzystania płynów do dezynfekcji – pojemniki znajdują się przy kasach, w wypożyczalniach, szkole narciarskiej, punktach gastronomicznych, toaletach.
 • Podczas stania w kolejce do kasy zachowaj dystans 1,5 m.
 • Teren przed wejściem na kolej krzesełkową został podzielony na sektory za pomocą separatorów wymuszających zachowanie dystansu społecznego.
 • Nie obowiązuje limit osób na wyciągu, w przypadku gdy miejsca zajmować będą osoby zamieszkujące w jednym gospodarstwie domowym lub mające wspólny nocleg lub wspólnie podróżujące do stacji ,jednak należy zasłaniać  usta i nos przez wszystkich korzystających z wyciągu.W innym przypadku istnieje bezwzględny obowiązek zachowania dystansu społecznego zgodny z aktualnym rozporządzeniem oraz bezwzględny obowiązek zasłaniania ust i nosa przez wszystkich korzystających z wyciągu.
 • Obiekt jest codziennie dezynfekowany - w szczególności toalety, klamki, blaty i inne powierzchnie dotykowe.
 • Monitorujemy codzienne prace porządkowe związane z procedurami bezpieczeństwa.
 • Na terenie stacji goście znajdą plakaty oraz naklejki z  zasadami bezpieczeństwa oraz numerami telefonów alarmowych.
 • Zabezpieczyliśmy miejsce do izolacji osoby wykazującej objawy infekcji COVID-19


 • SZKOŁA NARCIARSKA I WYPOŻYCZALNIE

  Narciarstwo i snowboard to sporty, które stwarzają mniejsze niż inne ryzyko infekcji – m.in. poprzez ochronę, którą stanowią podstawowe elementy wyposażenia narciarzy – rękawiczki, maski, kominiarki, bandanki czy gogle .Szkoła narciarska i wypożyczalnie sprzętu również działają według zaleceń i zasad określonych przez Głównego Inspektora Sanitarnego.
 • Zachęcamy do wcześniejszych zapisów na lekcje telefonicznie lub mailowo.
 • Instruktorzy zostali poinstruowani o obowiązku zasłaniania ust i nosa w trakcie przejazdów na wyciągu, prowadzenia zajęć oraz kontaktu z klientem.
 • Miejsca spotkań z instruktorami zostały wyznaczone tylko w jednej strefie.
 • Zalecamy dezynfekcję sprzętu w wypożyczalniach na terenie ośrodka.
 • Zalecamy płatność bezgotówkową.


 • Treść wytycznych dla stoków narciarskich przygotowana przez Ministerstwo Rozwoju Pracy i Technologii oraz Głównego Inspektora Sanitarnego znajduję się pod następującym linkiem: www.gov.pl/web/rozwoj-praca-technologia/stoki-narciarskie
  unia