Warunki

Nazwa trasy Długość Otwarta Pokrywa śnieżna Wyciąg
 Trasa Nr 1   900m NIE  kolej krzesełkowa nr 1
 Trasa Nr 2   500m NIE kolej krzesełkowa nr 2 

wyciąg orczykowy nr 2′

 Trasa Nr 2a   400m NIE
Trasa Nr 2b   600m NIE
 Trasa Nr 3   250m NIE  wyciąg orczykowy nr 3
Trasa Nr 4   100m NIE wyciąg taśmowy nr 4
 Trasa Nr 5   1200m NIE kolej krzesełkowa nr 1
 Trasa Nr 6   1200m NIE
 Trasa Nr 7   1000m NIE

 

unia