Warunki

Nazwa trasy Długość Otwarta Pokrywa śnieżna Wyciąg
 Trasa Nr 1   900m TAK 70 cm  kolej krzesełkowa nr 1
 Trasa Nr 2   500m TAK 70 cm kolej krzesełkowa nr 2 

wyciąg orczykowy nr 2′

 Trasa Nr 2a   400m TAK 70 cm
Trasa Nr 2b   600m NIE
 Trasa Nr 3   250m TAK 70 cm  wyciąg orczykowy nr 3
Trasa Nr 4   100m TAK 70 cm wyciąg taśmowy nr 4
 Trasa Nr 5   1200m TAK 70 cm kolej krzesełkowa nr 1
 Trasa Nr 6   1200m TAK 70 cm
 Trasa Nr 7   1000m TAK 70 cm

 

unia